Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3034/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3034/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại cưỡng chế

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Bánh Kẹo Hải Châu
Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 235 KH/HC ngày 01/6/2004 của Công ty bánh kẹo Hải Châu về việc giải toả cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty bánh kẹo Hải Châu hiện còn nợ thuế truy thu của các lô hàng nhập khẩu theo các tờ khai số: 2741/NKD/2001 ngày 03/7/2001; 2750/NKD/2001 ngày 03/7/2001; 3741/NKD/2001 ngày 09/8/2001; 4763/NKD/2001 ngày 20/9/2001 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2 - thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. Hiện Công ty đang đề nghị xoá nợ thuế truy thu theo tinh thần quyết định 172/2001/QĐ-BTC ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN.

Trong thời gian chờ xem xét, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng tạm thời không thực hiện biện pháp cưỡng chế làm thủ tục XNK hàng hoá đối với Công ty bánh kẹo Hải Châu, với Điều kiện Công ty không còn nợ thuế quá hạn các lô hàng XNK khác. Công ty phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với số nợ thuế truy thu trên, đồng thời phải nộp đủ số thuế của các lô hàng tiếp theo trong thời gian nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để được giải quyết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3034/TCHQ-KTTT ngày 01/07/2004 ngày 01/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.142

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!