Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3015/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Số hiệu: 3015/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3015/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Công ty dệt - may Hà Nội
(số 01 Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội
-Cục hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng

Trả lời công văn số 061906/XNK ngày 19/06/2006 của Công ty Dệt - May Hà Nội (MST: 0100100826) tình hình nộp thuế của Công ty. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 32/HQBĐ-KT ngày 12/4/2006 của Chi cục Hải quan Bưu điện - Cục Hải quan Hà Nội xác nhận tình hình nộp thuế của Công ty đối với 06 tờ khai tại Hải quan Bưu điện Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã xóa các tờ khai theo công văn 32/HQBĐ-KT nêu trên ra khỏi danh sách các tờ khai đã từng nợ thuế quá 90 ngày.

Tuy nhiên, ngày 29/6/2006 khi tra cứu trên mạng KT559 và Quản lý rủi ro Công ty còn nợ thuế quá hạn và đã từng nợ thuế quá 90 ngày ngoài 6 tờ khai nêu trên như sau:

- Tại mạng quản lý cưỡng chế theo tờ khai, Công ty còn nợ quá hạn nộp thuế 04 tờ khai nhậpkinh doanh tại Chi cục Hải quan Cảng khu vực I - Cục Hải quan Hải phòng, gồm: 3786, 3791/NKD ngày 22/6/2006 và TK 3834/NKD ngày 26/6/2006. Trường hợp Công ty đã nộp hết thuế nhưng chưa thanh khoản, yêu cầu Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Hải Phòng khu vực I để được xóa tên khỏi danh sách nợ thuế quá hạn.

- Tại mạng quản lý rủi ro trong vòng 365 ngày trở về trước Công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày gồm 29 tờ khai nhập kinh doanh năm 2004 và 2005 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan Hà Nội. Nếu các tờ khai trên Công ty đã nộp thuế đúng hạn hoặc có nợ thuế nhưng không quá 90 ngày, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra, đối chiếu bản gốc và các chứng từ Công ty xuất trình, nếu Công ty không có nợ thuế quá hạn 90 ngày thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006, để Tổng cục Hải quan sử dụng chức năng “giải tỏa nợ thuế theo tờ khai”; xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên hệ thống quản lý rủi ro.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Dệt - May Hà Nội biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3015/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.302

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209