Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4607/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4607/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 05/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4607/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được 03 quyết định số 642/QĐ-HQLS; 643/QĐ-HQLS; 644/QĐ-HQLS ngày 21/8/2012 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thành Phương mã số thuế 4900261403; Công ty TNHH Minh Quân mã số thuế 4900246973; Công ty TNHH Tín Việt mã số thuế 4900612450. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra trên hệ thống KT 559 ngày 04/9/2012 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH thương mại Thành Phương chỉ có nợ thuế quá hạn, Công ty TNHH Minh Quân có nợ phạt chậm nộp thuế quá hạn 90 ngày số tiền 84.427 đồng, Công ty TNHH Tín Việt không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp thuế. Đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra lại tình hình nợ thuế của 03 Công ty nêu trên, xử lý số liệu trên hệ thống KT559 và xem xét lại các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4607/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93