Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3012/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3012/TCHQ-KTTT
v/v: thuế nhập khẩu hàng chuyển đổi Mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 648/HQLS-NV ngày 18/7/2005 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc xác định giá tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đã được miễn thuế lưu tại Việt Nam trên 5 năm, sau đó thay đổi mục đích sử dụng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, tạm miễn thuế, đã đưa vào sử dụng tại Việt Nam, sau đó được phép chuyển nhượng hoặc thay đổi mục đích sử dụng được miễn thuế, tạm miễn thuế trước đây, phải nộp thuế, giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo quy định tại Điểm 1.1.2.3.4, Mục II, Phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tượng như: hàng đầu tư nước ngoài, hàng đầu tư trong nước, hàng viện trợ, hàng nhập khẩu theo dự án ODA… đã được miễn thuế, tạm miễn thuế nhập khẩu, sau đó thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển nhượng thì phải nộp thuế và giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo quy định nêu trên. Công văn số 6905/TC-TCHQ ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính chỉ áp dụng giá tính thuế nhập khẩu cho các xe ôtô của cơ quan Ngoại giao lưu tại Việt Nam trên 5 năm được phép chuyển nhượng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết, thực hiện.

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3012/TCHQ-KTTT ngày 29/07/2005 về thuế nhập khẩu hàng chuyển đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!