Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2997/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2997/TCHQ-KTTT
V/v bù trừ thuế NK

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
 - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty TNHH Nhân Việt
171 Nguyễn Tất Thành - P. 18 - Q. 4 Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 221A-04/CVNV ngày 10/5/2004 và công văn số 301-04/CVNV ngày 11/6/2004 về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ tiền thuế được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về nộp tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ quyết định hoàn thuế số 72 QĐ/HT ngày 07/6/2004 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty TNHH Nhân Việt vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì cục Hải quan Thành phố Hải Phòng xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhân Việt biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2997/TCHQ-KTTT ngày 29/06/2004 ngày 29/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!