Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2993/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2993/TCHQ-KTTT
v/v : thuế TTĐB hàng nhập khẩu tại Khu chế xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1104/HQTP-NV ngày 28/4/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc tính và thu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng gia công tại Khu chế xuất Tân Thuận nhập trở lại nội địa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1- Doanh nghiệp nội địa đưa nguyên vật liệu vào Khu chế xuất Tân Thuận để sản xuất gia công thành phẩm rượu, sau đó đưa trở lại nội địa tiêu thụ, thì thu thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng rượu, tính thuế, thu thuế và dán tem theo quy định như đối với hàng nhập khẩu. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, hướng dẫn giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu.
2- Doanh nghiệp trong Khu chế xuất gia công một sản phẩm (thực phẩm gia công chế biến), đưa trở lại nội địa tiêu thụ, trong nguyên liệu cấu thành sản phẩm đó có thành phần rượu nhập khẩu, thì phải chịu thuế như đối với hàng nhập khẩu, trường hợp thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều I, Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ thì phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: vt, kttt (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2993/TCHQ-KTTT ngày 28/07/2005 về việc tính và thu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng gia công tại Khu chế xuất Tân Thuận nhập trở lại nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!