Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2979/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2979/TCT-DNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Tây Ninh.


Trả lời công văn số 634/CT-TTr ngày 6/7/2005 của Cục thuế xin ý kiến về việc xử lý thuế GTGT ghi sai trên hóa đơn bán hàng xuất khẩu của DNTN Tấn Lợi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp DNTN Tấn Lợi xuất khẩu hàng hóa, tờ khai hải quan có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu nhưng trên hóa đơn GTGT ghi cả thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu thì xử lý như sau:

Cơ quan thuế kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp xuất trình các tờ khai hàng hóa xuất khẩu, hóa đơn và chứng từ thanh toán chứng minh hàng hóa thực tế xuất khẩu và tiền bán hàng không bao gồm thuế GTGT. Hóa đơn GTGT đã lập nếu bên mua hàng không nhận doanh nghiệp phải lưu tại quyển và ghi rõ lý do. Đối với doanh thu hàng hóa xuất khẩu nếu qua kiểm tra xác nhận hàng hóa thực tế có xuất khẩu đã được thanh toán không có thuế GTGT nhưng không thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Căn cứ vào mức độ sai phạm, Cục thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc lập hóa đơn chứng từ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2979/TCT-DNK ngày 30/08/2005 về việc xử lý thuế GTGT ghi sai trên hóa đơn bán hàng xuất khẩu của DNTN Tấn Lợi do bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!