Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2974/TCHQ-KTTT ngày 24/06/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc giải quyết khiếu nại mã số thép để cắt điện

Số hiệu: 2974/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 24/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2974/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại mã số thép để cắt điện

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Cục Hải quan TP. Hà Nội.
 - Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu
 (229. Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20/KD ngày 13/6/2003 của Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu hỏi về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với các lô hàng thép chế tạo S45C nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 662/NK/KD/ĐS ngày 30/9/2002 và số 76/NK/KD/ĐS ngày 17/2/2003 tại Hải quan TP, Hà Nội, Tổng Cục Hải quan có ý kiến nh| sau:

 Hai lô hàng nói trên của Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu nhập khẩu ngày 30/9/2002 và ngày 17/2/2003 nên không thuộc đối t|ợng điều chỉnh của công văn số 4294 TC/TCT của Bộ Tài chính. Tr|ờng hợp mặt hàng Công ty nhập khẩu tại các tờ khai hải quan đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ thành phần quy định trong Chú giải của Hệ thống điều hoà (HS) thì đ|ợc xếp vào mã số 721430.10 hoặc 721430.20 để tính thuế.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu biết và phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG, TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
 PHÓ VỤ TR|ỞNG
 Nguyễn Văn Cẩn

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2974/TCHQ-KTTT ngày 24/06/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc giải quyết khiếu nại mã số thép để cắt điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890
DMCA.com Protection Status