Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 297/TCHQ-TXNK trả lời công văn 1306/UBND-KTTH về xin miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 297/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Công ty Cổ phần Biển bạc.
(15B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1306/UBND-KTTH ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang và công văn số 2712/CV-BB/10 ngày 27/12/2010 của Công ty Cổ phần Biển bạc về việc xin miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT đối với lô hàng thiết bị truyền hình phục vụ giám sát an ninh công cộng và trật tự an toàn giao thông nhập khẩu phục vụ trực tiếp nhiệm vụ an ninh bằng nguồn kinh phí của UBND tỉnh Kiên Giang. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/7/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 9916/BTC-TCHQ hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục để xử lý miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng (trong nước chưa sản xuất được), nhập khẩu bằng nguồn ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, khi thực hiện xét miễn thuế theo công văn số 9916/BTC-TCHQ trên cơ quan Hải quan không có căn cứ để xác định hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Tài chính đã có công văn số 15941/BTC-TCHQ ngày 24/11/2010 (xin gửi kèm bản sao công văn) đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục để làm căn cứ miễn thuế cho hàng nhập khẩu phục vụ trực tiếp nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Tổng cục Hải quan sẽ sớm xem xét đề nghị miễn thuế của đơn vị sau khi có danh mục của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để UBND tỉnh Kiên Giang và Công ty Cổ phần Biển bạc được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ I (BTC);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 297/TCHQ-TXNK trả lời công văn 1306/UBND-KTTH về xin miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.724
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122