Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2962/TCHQ-GSQL về dán tem đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 2962/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 31/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2962/TCHQ-GSQL
V/v: Dán tem đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 618/HQQN-NV ngày 29/05/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Thông tư số 91/2003/TT-BTC ngày 25/09/2003 của Bộ Tài chính  và các thông tư liên tịch có liên quan, đối với các mặt hàng quạt điện, máy bơm nước, máy điều hòa nhiệt độ nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng không phải dán tem hàng nhập khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình doanh nghiệp khai báo, hàng có thể được đưa vào sản xuất, lắp ráp để xuất khẩu nhưng cũng có thể được tiêu thụ nội địa, do đó yêu cầu phải dán tem để quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình này là cần thiết.

Cục Hải quan Quảng Ninh cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng qui định về dán tem hàng nhập khẩu đối với các đối tượng hàng hóa nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2962/TCHQ-GSQL về dán tem đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81