Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2947/TCHQ-KTTT về việc kiểm tra, tham vấn và xác định giá mặt hàng vải do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2947/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2947/TCHQ-KTTT
V/v kiểm tra, tham vấn và xác định giá mặt hàng vải

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Qua kiểm tra rà soát trên hệ thống GTT 22 từ đầu năm 2009 đến nay thấy việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế mặt hàng vải thun nhập khẩu qua Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh không đúng quy định. Cụ thể:

Ngày 08/12/2008, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 6322/TCHQ-KTTH bổ sung danh mục mặt hàng quản lý rủi ro có mặt hàng vải, mã số cụ thể thuộc các chương 50, 51, 52, 53, 54, 55 và toàn bộ chương 60, trong đó có mặt hàng vải thun in hoa 1 chiều khổ 1,2-1,6m xuất xứ Trung Quốc quy định giá 0,4USD/m; giá khai báo mặt hàng này trên GTT 22 cũng giao động từ 0,4 đến 0,5 USD/m tùy theo loại 01 chiều hay 02 chiều.

Tuy nhiên, qua kiểm tra trên hệ thống GTT 22 thấy vải thun các loại xuất xứ Trung quốc có giá khai báo quá thấp so với cơ sở dữ liệu giá, nhưng không đánh dấu nghi ngờ để tham vấn và đã chấp nhận trị giá khai báo như:

+ Vải thun khổ 50-60” đã chấp nhận trị giá khai báo 0,23 USD/m.

+ Vải thun khổ 57/58”, 44-48”; đã chấp nhận trị giá khai báo từ 0,3 – 0,37 USD/m.

(có kèm theo công văn danh sách sơ bộ các lô hàng vải thun – 4 trang)

Để thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008; công văn 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008; số 6322/TCHQ-KTTH ngày 8/12/2008 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

1/ Rà soát việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá đối với mặt hàng vải thun nêu trên và các loại vải khác quy định tại danh mục mặt hàng quản lý rủi ro tại công văn số 6322/TCHQ-KTTT từ thời điểm công văn này có hiệu lực đến nay để xử lý:

- Đối với các lô hàng theo quy định phải tham vấn và còn thời hiệu tham vấn thì thực hiện tham vấn để xác định trị giá tính thuế đúng quy định.

- Tổ chức kiểm tra sau thông quan ngay đối với lô hàng không nghi ngờ đã chấp nhận trị giá khai báo quá thấp so với cơ sở dữ liệu giá.

- Nếu phát hiện cán bộ công chức có vi phạm không thực hiện đúng các quy định hiện hành về trị giá tính thuế theo quy định, gây thất thu thuế thì phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm theo quy định tại điều 113 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; điều 19 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; điểm 2 mục II phần V Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

2/ Có biện pháp chấn chỉnh ngay không để tình trạng không xác định dấu hiệu nghi ngờ, không tham vấn và xác định trị giá tính thuế thấp hơn cơ sở dữ liệu giá đối với các mặt hàng trong danh mục mặt hàng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan.

3/ Báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Kiểm tra thu thuế - XNK trước ngày 10/6/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (03)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2947/TCHQ-KTTT về việc kiểm tra, tham vấn và xác định giá mặt hàng vải do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


983
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175