Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 294/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải toả cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001

Số hiệu: 294/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 294/TCHQ-KTTT
V/v: Nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu và xin giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

  - Cục hải quan các tỉnh, thành phố
  - Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam
127 Lò Đúc - Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 18/TC- KD. XNK ngày 09/01/2006 của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam về việc xin giải toả cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm 9, mục III, phần H, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Qua xem xét kiến nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 18/TC- KD. XNK nêu trên; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc thu đủ tiền thuế, tiền phạt. Trong thời gian chờ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Doanh nghiệp phải tạm thực hiện nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 còn lại theo Thông báo của cơ quan Hải quan, theo hướng dẫn tại công văn số 1169/TCHQ-KTTT ngày 30/03/2005 của Tổng cục Hải quan.

2- Doanh nghiệp không còn nợ khoản thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu nào khác ngoài số tiền nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001.

3- Doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu. Trường hợp không nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng thời hạn quy định, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế không được làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

4- Doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan Hải quan, khi Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn về việc giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001, doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hướng dẫn nêu trên, thì không cho làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 294/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải toả cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25