Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2929/TCHQ-GSQL ngày 27/06/2002 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng quốc phòng XNK

Số hiệu: 2929/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 27/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2929/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng quốc phòng XNK

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

 

Trả lời văn bản số 1873/BQP ngày 11/6/2002 của Bộ Quốc phòng về vấn đề cho miễn khai báo, miễn kiểm tra hàng XNK quốc phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 35 Luật Hải quan, Điều 24 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan thì việc miễn làm thủ tục khai báo hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa đối với những lô hàng phục vụ yêu cầu an ninh, quốc phòng được thực hiện theo văn bản của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp cho đơn vị chịu trách nhiệm xuất khẩu hoặc nhập khẩu lô hàng đó để nộp cho Hải quan cửa khẩu. Nội dung văn bản yêu cầu nói rõ danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phụ lục số... được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số... Ngày... tháng... năm...

Hải quan cửa khẩu sẽ căn cứ vào văn bản của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp cho đơn vị chịu trách nhiệm xuất khẩu hoặc nhập khẩu lô hàng đó để giải quyết theo đúng quy định hiện hành về việc miễn kiểm tra, miễn khai báo hải quan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn khai báo, miễn kiểm tra hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Bộ biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2929/TCHQ-GSQL ngày 27/06/2002 ngày 27/06/2002 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng quốc phòng XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253