Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2914/TCHQ-KTTT về hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa cho Dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2914/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 04/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2914/TCHQ-KTTT
V/v hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa cho Dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi
- Công ty TNHH Một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn.

 

Trả lời công văn số 433/BSR-KTKH ngày 22/05/2010 của Công ty TNHH Một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn về việc hồ sơ miễn thuế hàng hóa nhập khẩu bổ sung cho Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án ưu đãi đầu tư đã được quy định cụ thể tại Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với vướng mắc của Công ty TNHH Một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn trong việc khai báo, đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn Công ty căn cứ giấy chứng nhận đầu tư, Luận chứng kinh tế kỹ thuật, Thiết kế kỹ thuật chi tiết,… để được thực hiện. Trường hợp dự án chia thành các giai đoạn, hạng Mục thì việc đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được thực hiện theo từng giai đoạn, hạng Mục công trình của dự án.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn và được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ: TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2914/TCHQ-KTTT về hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa cho Dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.027
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168