Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2910/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục về thuế đối với hàng viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2910/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2910/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục về thuế đối với hàng viện trợ nhân đạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR).
(1701- 17 T1- Hoàng Đạo Thúy - Trung Hòa - Nhân Chính - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 23 CV ngày 23/5/2012 của Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) đề nghị hướng dẫn các thủ tục miễn các loại thuế một số dụng cụ của Tổ chức chuyển sang Việt Nam phục vụ dự án “Bà Đỡ Thôn Bản”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng thì: Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai Bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, trường hợp Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) được phép chuyển hàng hóa thiết bị cho các Chương trình, Dự án đã được cấp có thẩm quyền Việt Nam phê duyệt thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 71, 73 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Hồ sơ hải quan gồm có:

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính;

+ Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, cấm nhập khẩu): 01 bản sao y bản chính;

+ Vận đơn: 01 bản sao y bản chính;

+ Văn bản ủy quyền của chủ hàng: 01 bản chính;

+ Tờ khai xác nhận viện trợ nhân đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp nhập khẩu hàng viện trợ nhân đạo: nộp 01 bản chính;

+ Tài liệu khác liên quan đến việc xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế: nộp 01 bản sao.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2910/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục về thuế đối với hàng viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


904
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234