Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa tn đọng và quy định hàng hóa miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện.
(Đ/c: S
1, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 2583/NV ngày 30/11/2015 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý hàng hóa tồn đọng:

Ngày 13/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 14302/BTC-QLCS hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa không có người nhận.

Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu công văn số 14302/BTC-QLCS nêu trên để thực hiện.

2. Về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Về kiến nghị miễn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa là quà biếu tặng của cá nhân nằm trong định mức miễn thuế không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty có văn bản kiến nghị Bộ Y tế (là cơ quan chủ trì Luật An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ TP. Hà Nội (để biết);

- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 29/TCHQ-GSQL ngày 04/01/2016 xử lý hàng hóa tồn đọng và quy định hàng hóa miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56