Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14302/BTC-QLCS năm 2015 áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa không có người nhận do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14302/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14302/BTC-QLCS
V/v áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa không có người nhận.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được đề nghị của một số địa phương về việc thực hiện quy định của pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa không có người nhận; sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3097/BTTTT-BC ngày 25/9/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý đối với hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa không có người nhận thuộc địa bàn hoạt động hải quan thực hiện theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

2. Việc xử lý đối với hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa không có người nhận ngoài địa bàn hoạt động hải quan thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận.

Đnghị Quý cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- S
Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14302/BTC-QLCS năm 2015 áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa không có người nhận do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224