Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2878/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2878/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2005

Kính Gửi : Công ty TNHH Tường Hưng

Tổng cục Hải quan nhận được đơn khiếu nại đề ngày 14/12/2004 của Công ty TNHH TM Tường Hưng về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng sữa bột Lactogen nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai xem xét lại việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng này và báo cáo Tổng cục chi tiết. Sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai và hồ sơ khiếu nại của Doanh nghiệp gửi đến, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 3.2.1.2 mục 3 và điểm 5.6 mục 5 khoản mục IV chương II Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính;
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan số: 733/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 19/7/2004 và số 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 hướng dẫn về quy trình quản lý trị giá tính thuế và quy chế tham vấn trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư số 118/2003/TT/BTC của Bộ Tài chính;
Theo đó, Cục Hải quan Đồng Nai đã căn cứ các quy định tại các văn bản nêu trên và xác định trị giá tính thuế cho các lô hàng nhập khẩu sữa bột Lactogen của Công ty là phù hợp với các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty TNHH thương mại Tường Hưng được biết và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu.

Nơi nhận:
- Như trên
- CHQ Đồng Nai
- Lưu VT, KTTT (3bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2878/TCHQ-KTTT ngày 21/07/2005 về trị giá tính thuế sữa Lactogen nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.560

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!