Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2875/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2875/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2005

Kính gửi

Công ty cổ phần du lịch Đống Đa
(14 Đặng Tiến Đông, Hà Nội)

Trả lời công văn số 52/CV ngày 11/7/2005 của Công ty cổ phần du lịch Đống Đa về cách tính phạt chậm nộp thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điểm 4 Mục III Phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính (có hiệu lực đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 30/9/2004) thì: “Quá thời hạn nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan hải quan mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế nhập khẩu theo quy định thì… tổ chức đứng ra bảo lãnh phải nộp phạt chậm nộp thuế từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế…”
Như vậy, trường hợp Công ty cổ phần du lịch Đống Đa nhập khẩu hàng tiêu dùng, do có bảo lãnh nên được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế 30 ngày nhưng quá 30 ngày mới nộp thuế thì Chi cục Hải quan Hưng Yên tính phạt chậm nộp thuế nhập khẩu từ ngày Công ty nhận được thông báo thuế của cơ quan hải quan là đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần du lịch Đống Đa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (6 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2875/TCHQ-KTTT ngày 21/07/2005 về việc tính phạt chậm nộp thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.056

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!