Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2859/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2859/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005 

 

Kính Gửi : Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 2053/HQTP-NV ngày 05/07/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu xuất trả nước ngoài do không đảm chất lượng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì hàng hóa nhập khẩu nhưng do không đảm bảo chất lượng phải xuất trả nước ngoài không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Thương mại Á châu nhập khẩu lô hàng thuốc nhuộm phân tán trong ngành dệt nhưng không đạt yêu cầu về chất lượng và bên bán đồng ý nhận lại lô hàng thì khi nhập khẩu Công ty phải nộp thuế GTGT; khi xuất trả hàng cho bên bán doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
Việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT và thực hiện khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế là đúng quy định. Về đề nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục sẽ nghiên cứu và báo cáo Bộ khi hướng dẫn Luật mới.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Lưu VT, KTTT (4).

  

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2859/TCHQ-KTTT ngày 19/07/2005 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu - xuất trả do không đảm bảo chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!