Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2856/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2856/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 541/HQBD-NV ngày 15.6.2005 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nhập khẩu xe ôtô cần cẩu tay lái nghịch, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan chuyên ngành, quản lý nhà nước về phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu, đã xác định phương tiện nhập khẩu “là phương tiện dùng để hoạt đọng trong phạm vi hẹp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTG ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ”. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương đối chiếu với quy định tại Điểm 8, phần 2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 để thực hiện.
Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nhận thấy kết luận của Cục Đăng kiểm Việt Nam không đúng với thực tế hàng hóa nhập khẩu thì có văn bản trao đổi với Cục Đăng kiểm để làm rõ.
2. Việc xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu thực hiện theo quy định tại công văn số 4995/TCHQ-GSQL ngày 08.11.2001 của Tổng cục Hải quan về việc Tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, GQ (03b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2856/TCHQ-GSQL ngày 19/07/2005 về việc nhập khẩu xe ô tô cần cẩu tay lái nghịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!