Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2855/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2855/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục hải quan Tỉnh Cao Bằng


Trả lời công văn số 342/CHQCB-NV ngày 23.6.2005 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc nhập khẩu linh kiện xe ôtô dạng CKD để sản xuất lắp ráp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Về chính sách nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 2 Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05.10.2004 của Thử tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 và Điều 9 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27.10.2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô để thực hiện.
Việc phân loại tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện ôtô theo loại hình CKD, IKD thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 576/TC/CST ngày 17.01.2005 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2855/TCHQ-GSQL ngày 19/07/2005 về việc nhập khẩu linh kiện xe ô tô dạng CKD để sản xuất, lắp ráp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!