Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2845/TM-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2845/BTM-KHĐT
V/v thuế nhập khẩu đối với ô tô vận tải chuyên dùng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2006

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Thương mại nhập được công văn số 1905/TMDL-NgT ngày 27/4/2006 của Sở Thương mại và Du lịch Đồng Nai và công văn số 525/KCNĐN-XNK ngày 24/4/2006 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải phản ánh việc cơ quan Hải quan địa phương truy thu thuế nhập khẩu đối với ô tô vận tải mà doanh nghiệp FDI nhập khẩu từ tháng 8/2000 đến năm 2005 theo chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan tại công văn số 928/TCHQ-KTTT ngày 09/3/2006.

Về vấn đề này, Bộ Thương mại xin đề nghị Bộ Tài chính một số ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

a- Căn cứ qui định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 57 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2002 Quy định chi Tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

Phương tiện vận tải chuyên dùng được qui định chi Tiết tại Điểm 3 Mục I phụ lục II kèm theo Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên gồm:

- Các phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh qui định tại Giấy phép đầu tư.

- Phương tiện vận tải để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm trong dây chuyền công nghệ.

Như vậy, phương tiện vận tải được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp FDI được miễn thuế nhập khẩu (trừ trường hợp, doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện vận tải tạo tài sản cố định nhằm Mục đích cho thuê phải nộp thuế nhập khẩu), kể cả chủng loại ô tô vận tải nhập khẩu thuộc loại trong nước đã sản xuất được nêu tại Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ban hành Danh Mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được...) vì theo qui đinh tại Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên thì doanh nghiệp FDI chỉ không được miễn thuế nhập khẩu đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Điểm đ Khoản 1 Điều 57).

b. Căn cứ qui định tại Khoản b, Điểm 6 Khoản b, Điểm 8, Khoản a Điểm 11 Điều 16 Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP dẫn trên của Chính phủ Quy định chi Tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, qui định: miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận.

Như vậy, việc miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ vẫn thống nhất. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2006, doanh nghiệp phải có thêm xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2- Về chủng loại xe vận tải chuyên dùng:

Đề nghị Bộ Tài chính tham khảo thêm Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH dẫn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định phương tiện vận tải chuyên dùng khi xem xét, giải quyết về thuế đối với ô tô vận tải.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Thương mại về miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyên công nghệ để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp FDI, Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết đảm bảo phù hợp với qui định tại Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2845/TM-KHĐT ngày 10/05/2006 về thuế nhập khẩu đối với ô tô vận tải chuyên dùng do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!