Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2836/TCHQ-KTTT về việc trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu: 2836/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2836/TCHQ-KTTT
V/v trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Trả lời công văn số 1454/CV-VNPT ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 25 Luật hải quan đã được sửa đổi bổ sung năm 2005.

Đối với hàng hoá được phép nhập khẩu nhưng phải xác định trị giá thì được thông quan sau khi chủ hàng thực hiện các nghĩa vụ về thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế. Số thuế chính thức phải nộp được xác định sau khi có kết quả xác định giá.

Vì vậy đối với trường hợp nhập khẩu của VNPT:

1. Chấp thuận cho doanh nghiệp được kê khai, nộp thuế theo mức giá tạm tính nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp chưa có đầy đủ thông tin để kê khai theo giá mua bán chính thức của thiết bị nhập khẩu.

2. Số thuế chính thức phải được doanh nghiệp tự khai, tự tính, tự nộp ngay sau khi có kết quả xác định trị giá theo mức giá chính thức.

3. Trường hợp số thuế chính thức phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp theo mức giá tạm tính, cơ quan hải quan sẽ hoàn trả cho doanh nghiệp phần thuế nộp thừa.

4. Trường hợp số thuế chính thức phải nộp lớn hơn số thuế đã nộp theo mức giá tạm tính, doanh nghiệp phải nộp bổ sung toàn bộ số thuế còn thiếu, đồng thời chịu phạt chậm nộp đối với số thuế thiếu đó theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

5. Công văn này thay thế công văn 2054/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký tờ khai hải quan để thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2836/TCHQ-KTTT về việc trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.412
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66