Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2826/BTC-TCHQ về xử lý nợ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2826/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2826/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế TTĐB, thuế GTGT xe ô tô chuyên dùng NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua có phát sinh vướng mắc về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế giá trị gia tăng (GTGT) tăng thêm tính trên phần thuế TTĐB đối với các loại xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu. Để thống nhất việc thực hiện, Bộ Tài chính đã có các công văn số 5767/BTC-TCHQ ngày 21/4/2009 về việc thuế TTĐB, số 10509/BTC-TCHQ ngày 23/7/2009 về việc thuế TTĐB đối với xe ô tô cứu thương nhập khẩu và số 266/BTC-TCHQ ngày 04/01/2010 hướng dẫn thực hiện về xử lý thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu.

Để thực hiện các văn bản hướng dẫn trên, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Thông báo các công văn số 5767/BTC-TCHQ ngày 21/4/2009, số 10509/BTC-TCHQ ngày 23/7/2009 và số 266/BTC-TCHQ ngày 4/1/2010 của Bộ Tài chính đến đầy đủ các doanh nghiệp có nhập khẩu và đang còn nợ thuế TTĐB và nợ thuế GTGT do tính tăng thêm trên phần thuế TTĐB xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu tại đơn vị.

2. Hướng dẫn và chủ động phối hợp với các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, nhập khẩu và đang còn nợ thuế TTĐB, thuế GTGT do tính tăng thêm phần thuế TTĐB xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu tại đơn vị để xác định số xe đang còn nợ thuế thuộc hay không thuộc đối tượng được ghi thu, ghi chi như hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 266/BTC-TCHQ:

- Trường hợp thuộc đối tượng được ghi thu, ghi chi thì phối hợp với doanh nghiệp để lập hồ sơ ghi thu ghi chi theo hướng dẫn. Nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụ thể để Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn chỉ đạo kịp thời.

- Trường hợp không thuộc đối tượng được ghi thu, ghi chi thì yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước ngày 30/3/2009 theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên; nhưng tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Tại thời điểm đăng ký tờ khai, doanh nghiệp chỉ còn nợ thuế TTĐB, thuế GTGT do tính tăng thêm tính trên phần thuế TTĐB xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu, không còn nợ thuế quá hạn quá 90 ngày nào khác;

+ Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu và phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (45)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2826/BTC-TCHQ về xử lý nợ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.950
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251