Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2812/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2812/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2812/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 6364/HQHP-NV ngày 29/5/2008 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc về thủ tục miễn thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 1, 3, mục B, phần II Thông tư số 115/2002/TT-BTC ngày 24/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 02/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thì doanh nghiệp thành viên khác thuộc Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam phối hợp tham gia đóng tàu được miễn thuế nhập khẩu với máy móc, thiết bị nhập khẩu chỉ để dùng cho mục đích sản xuất vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm, chi tiết, phụ tùng cung cấp cho doanh nghiệp chủ trì thực hiện đóng tàu và được Bộ Công nghiệp xác nhận.

Hồ sơ gửi cơ quan Hải quan phải kèm theo hợp đồng nhận sản xuất, gia công nguyên vật liệu, bán thành phẩm với doanh nghiệp trực tiếp đóng tàu và văn bản xác nhận của Bộ Công nghiệp về việc phối hợp tham gia trên.

Trường hợp Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nhập khẩu máy móc, thiết bị cho dự án đầu tư xây dựng công trình đầu nối nhà máy nhiệt điện diezel tại Cụm Công nghiệp tàu thủy Cái Lân với mục tiêu chính là để phát điện lên lưới điện quốc gia giai đoạn 1 và cấp điện từ lưới điện tới Cụm Công nghiệp tàu thủy Cái Lân trong giai đoạn 2; như vậy là không đáp ứng yêu cầu chỉ để dùng cho mục đích sản xuất vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm, chi tiết, phụ tùng cung cấp cho doanh nghiệp chủ trì thực hiện đóng tàu, mặt khác trong hồ sơ gửi kèm không có văn bản xác nhận của Bộ Công nghiệp về việc phối hợp tham gia đóng tàu với doanh nghiệp chủ trì đóng tàu, cho nên Công ty không đủ điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu.

2. Để có căn cứ xác định dự án sản xuất hóa chất cơ bản, hóa chất tinh khiết, hóa chất chuyên dùng thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục các loại hóa chất cơ bản, hóa chất tinh khiết, hóa chất chuyên dùng. Trong thời gian chưa có hướng dẫn, Cục Hải quan Hải Phòng có thể tham khảo Phụ lục số 1 – Danh mục các loại hóa chất cơ bản kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng để xác định dự án đầu tư có thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hay không.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2812/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.107.209