Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2811/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc liên quan đến việc nộp C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2811/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2811/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc liên quan đến việc nộp C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1439/HQTP-NV ngày 27/5/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến việc nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về số bản C/O phải nộp: đề nghị Cục hải quan Tp. HCM căn cứ Điều 6, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 để thực hiện.

- Về việc một số Quy chế xuất xứ quy định việc gửi lại bản C/O thứ ba cho cơ quan có thẩm quyền cấp C/O: Từ trước đến nay, việc này chưa được các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác trong các hiệp định FTA thực hiện đúng quy định. Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Công Thương, cơ quan đầu mối về các Hiệp định FTA để đưa vấn đề này ra tại các cuộc họp có liên quan để thống nhất cách thức xử lý.

Tổng cục thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh; thành phố;
- Lưu VT, GSQL (3bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2811/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc liên quan đến việc nộp C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78