Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2803/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Tân Hưng

Số hiệu: 2803/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2803/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tân Hưng                              
(37 Hàm Long – Hà Nội)
- Cục Hải quan TP Hà Nội

Trả lời công văn số 28/TCKH ngày 05/6/2006 về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Tân Hưng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 23/6/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Tân Hưng không được ân hạn thuế vì công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày của các tờ khai 411/NKD ngày 04/10/2005, 172 và 173/NKD ngaà 20/5/2005 tại Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội – Đội xuất.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội kiểm tra các tờ khai nêu trên. Nếu đúng số nợ thuế này chưa nợ thuế quá hạn 90 ngày thì có văn bản xác nhận gửi tới Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại công văn số 2396 ngày 02/6/2006.

Như vậy nếu Cục Hải quan TP Hà Nội xác nhận Công ty TNHH Tân Hưng chưa nợ thuế quá hạn 90 ngày của 03 tờ khai nêu trên và Công ty đáp ứng được các quy định tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tân Hưng, Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2803/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Tân Hưng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5