Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2797/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu mặt hàng ngoài danh mục miễn thuế của đối tượng ngoại giao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 2797/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 10/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2797/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu mặt hàng ngoài danh mục miễn thuế của đối tượng ngoại giao.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cục L tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.
(Đ/c: s 6 Chu Văn An, Hà Nội).

Trả lời công văn số 785/LT-ƯĐMT ngày 22/8/2018 của Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội được nhập khẩu 15 hộp xì gà vào Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2018 của Chính phủ thì mặt hàng xì gà nằm ngoài danh mục được nhập khẩu miễn thuế.

Do vậy, việc nhập khẩu lô hàng của Đại sứ quán Cuba phải được Bộ Ngoại giao xác nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trên cơ sở văn bản xác nhận của Bộ Ngoại giao, Cục L tân Nhà nước hướng dẫn Đại sứ quán Cuba liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan xin trả lời để Quý Cục biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- VPTC (để biết);
- Cục HQ, TP Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2797/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu mặt hàng ngoài danh mục miễn thuế của đối tượng ngoại giao do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.805

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150