Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2782/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc áp giá tính thuế các lô hàng linh kiện máy tính nhập khẩu phi mậu dịch

Số hiệu: 2782/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2782/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế NK không có hợp đồng

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: Cisco/180506 ngày 18/5/2006 của Công ty TNHH INDO-Trần về việc áp giá tính thuế các lô hàng linh kiện máy tính nhập khẩu phi mậu dịch từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006 thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL. Qua xem xét hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ các lô hàng nhập khẩu để giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp trên cơ sở:

- Đối với các tờ khai nhập khẩu trước ngày 01/01/2006, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.2 mục II phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính; công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004; công văn số 5782/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục Hải quan.

- Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2006 đến nay, thực hiện theo hướng dẫn Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; điểm 4 công văn số 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006 của Bộ Tài chính.

2. Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp về Tổng cục Hải quan (nêu rõ căn cứ bác bỏ giá khai báo, phương pháp xác định giá, mức giá xác định, cơ sở, nguồn thông tin…).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2782/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc áp giá tính thuế các lô hàng linh kiện máy tính nhập khẩu phi mậu dịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5