Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 2777/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2777/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2777/TCHQ-KTTT NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC XỬ LÝ HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 30/5/2000 Bộ Tài chính có Công văn số 2065/TC-TCT về việc xử lý hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm sau đó sử dụng sản phẩm này để sản xuất hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công hàng xuất khẩu với nước ngoài, khi có hàng thực xuất khẩu thì vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu như trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu quy định tại điểm 1.g, điểm 2, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ xét hoàn thuế bao gồm:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp của doanh nghiệp trong đó giải trình cụ thể về số lượng sản phẩm đã sản xuất, số lượng sản phẩm đã xuất khẩu, định mức tiêu hao thực tế (bao gồm định mức tiêu hao nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm và định mức tiêu hao sản phẩm để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu), số thuế nhập khẩu đã nộp, số thuế nhập khẩu xin hoàn.

- Hợp đồng gia công ký với nước ngoài bao gồm đầy đủ các điều khoản theo quy định tại Điều 12 Nghị định 57/1998/NĐ-CP (trên hợp đồng phải thể hiện rõ việc sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước để sản xuất, gia công; định mức sử dụng sản phẩm này...).

- Hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu ký với nước ngoài.

- Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đã thanh khoản hải quan.

- Tờ khai Hải quan hàng xuất khẩu gia công có xác nhận thực xuất của Hải quan cửa khẩu.

- Biên lai nộp thuế.

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu là xuất nhập khẩu uỷ thác).

Giám đốc doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức tiêu hao sản phẩm đã đăng ký, tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ đã xuất trình.

Trên cơ sở hồ sơ nêu trên, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại điểm 2 mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp nếu hàng thực xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế 275 ngày thì doanh nghiệp không phải nộp thuế nhập khẩu tương ứng với số sản phẩm thực tế xuất khẩu. Hồ sơ xét không thu thuế như quy định về hồ sơ xét hoàn thuế, riêng biên lai thuế được thay bằng thông báo thuế của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo Tổng cục (Cục KTTT-XNK) để có chỉ đạo kịp thời.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2777/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155