Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2771/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2771/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH cà phê Vĩnh An
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 08-2005/CV-KT ngày 04/7/2005 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Cà phê Vĩnh An về việc hạch toán giá vốn hàng hóa tại thời điểm cuối năm tài chính. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.2 Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì Công ty chỉ được hạch toán vào chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế phần giá mua của hàng hóa ghi trên hóa đơn của người bán hàng (là giá không có thuế giá trị gia tăng – GTGT) cộng (+) chi phí thu mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phí bảo hiểm tiền thuê kho bãi, phí chọn lọc, tái chế.

Do vậy, tại thời điểm kết thúc năm tài chính, đối với nguyên vật liệu mua ngoài (cà phê thô chưa qua sơ chế) Công ty chỉ được hạch toán vào chi phí hợp lý trong kỳ phân giá mua (là giá không có thuế GTGT) ghi trên hóa đơn của người bán hàng. Trường hợp việc chốt giá được thực hiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải điều chỉnh các số liệu đã phản ánh trong bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính để phản ánh đúng giá gốc của hàng hóa mua vào trong năm tài chính đó. Nếu việc chốt giá được thực hiện sau ngày phát hành báo cáo tài chính thì khoản chênh lệch giá được điều chỉnh vào năm sau. Đối với hàng hóa mua tại nội địa bên bán phải xuất hóa đơn GTGT để điều chỉnh giá của số hàng hóa đã bán, đối với hàng nhập khẩu bên mua hàng phải kê khai bổ sung với cơ quan Hải quan để điều chỉnh thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2771/TCT-ĐTNN ngày 16/08/2005 về việc hạch toán giá vốn hàng hóa tại thời điểm cuối năm tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.316

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!