Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2756TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2756 TCHQ/GSQL

Hà Nội,, ngày 14 tháng 07 năm 2005 

 

                                             Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội         

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 226/VCTV ngày 02/7/2005 của Trung tâm KT TH cáp Việt Nam đề nghị giải tỏa cưỡng chế đối với lô hàng nhập khẩu gồm 10 container của Trung tâm tại cảng ICD Gia Thuỵ (công văn này cũng gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục đang trình Bộ về việc phân loại mặt hàng Đầu thu giải mã tích hợp (IRD). Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ, để tránh tổn thất cho doanh nghiệp do phải chịu phí lưu kho, lưu bãi, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội không thực hiện cưỡng chế đối với doanh nghiệp với điều kiện không có khoản nợ thuế quá hạn nào khác và yêu cầu doanh nghiệp có công văn cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ về thuế khi có Quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Trung tâm KT TH Cáp VN
(thay trả lời CV226/VCTV)
- Lưu VT, GSQL (2b). 
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2756TCHQ/GSQL ngày 14/07/2005 về việc giải tỏa cưỡng chế đối với lô hàng nhập khẩu gồm 10 container của Trung tâm tại cảng ICD Gia Thuỵ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!