Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2754/GSQL-GQ1 năm 2017 về thủ tục thông quan xe ôtô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 2754/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2754/GSQL-GQ1
V/v thủ tục thông quan xe ôtô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3235/HQHCM-TXNK ngày 20/10/2017 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về một số vướng mắc đối với thủ tục nhập khẩu xe ôtô sau khi Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô có hiệu lực từ ngày 17/10/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nghị định 116/2017/NĐ-CP là văn bản quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tại các công văn số 16875/BTC- PC ngày 25/11/2016, công văn số 17568/BTC-TCHQ ngày 12/12/2016; công văn số 11552/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2016, công văn số 12129/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2016 và công văn số 11337/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2016 đưa ra các biện pháp tăng cường quản lý, kiểm soát nguồn gốc, chống gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu ô tô. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan tại các văn bản này.

2. Đối với quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 31 Nghị định 116/2017/NĐ-CP, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT và Thông tư 04/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương để thực hiện.

3. Về việc kiểm tra số VIN và C/O, công văn số 16875/BTC-PC ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp phải nộp C/O để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không phải là điều kiện nhập khẩu, do vậy, khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải nộp chứng từ này cho cơ quan hải quan.

4. Đối với các lô hàng xe nhập khẩu trước thời điểm hiệu lực của Nghị định 116/2017/NĐ-CP , công văn số 16875/BTC-PC ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính chỉ yêu cầu người khai hải quan phải nộp C/O khi làm thủ tục hải quan đối với xe nhập khẩu (trừ xe ô tô nhập khẩu của đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; xe ô tô tải theo hướng dẫn tại công văn 12129/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2016 ), không yêu cầu phải nộp Giấy chứng nhận VIN của nhà sản xuất.

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh kiểm tra lại và hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định;

5. Đối với xe ôtô BMW, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

 

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2754/GSQL-GQ1 năm 2017 về thủ tục thông quan xe ôtô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


840
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122