Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2753/TCHQ-GSQL về việc gia công hàng hóa đã qua sử dụng cho thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2753/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 23/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2753/TCHQ-GSQL
V/v: Gia công hàng hóa đã qua
sử dụng cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty tnhh sản xuất và thương mại hưng thịnh phát
(Đ/c: Khu Trung - Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương)

 

Trả lời Đơn đề nghị ngày 11/5/2007 của Công ty về việc ký hợp đồng với thương nhân nước ngoài để gia công, tân trang máy cày đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điều 180, Luật Thương mại quy định:

“1. Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh.

2. Trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

2. Điều 29, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài quy định: “Thương nhân, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước ngoài được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Thương mại cho phép”.

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại thực hiện theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP.

3. Danh mục các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thực hiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2006 của Bộ Giao thông Vận tải.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện. Trường hợp máy cày nguyên chiếc 10 mã lực đã qua sử dụng không thuộc diện cấm nhập khẩu thì doanh nghiệp được thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2753/TCHQ-GSQL về việc gia công hàng hóa đã qua sử dụng cho thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38