Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2746/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2746/TCT-DNNN
v/v: hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần Phúc Trà

Trả lời công văn số 38/CN-PT ngày 21/6/2005 của Công ty cổ phần Phúc Trà về thủ tục, hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.6 - Mục IV - Phần B – Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì đơn vị hạch toán phụ thuộc khi xuất hàng về cơ sở sản xuất kinh doanh ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có thể sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau,

Công ty cổ phần Phúc Trà có đơn vị hạch toán phụ thuộc là Nhà máy chế biến chè Đại Hung đóng tại tỉnh Thái Nguyên; nhà máy kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Thái Nguyên. Căn cứ quy định nêu trên; trường hợp Công ty ký hợp đồng xuất khẩu các sản phẩm chè do Nhà máy sản xuất. Công ty trực tiếp làm các thủ tục xuất khẩu và thanh toán với khách hàng nước ngoài thì khi xuất hàng giao cho Công ty đưa đi xuất khẩu, Nhà máycó thể sử dụng hóa đơn GTGT ghi theo mức thuế suất quy định, Nhà máy kê khai nộp thuế GTGT tại Thái Nguyên, Công ty thực hiện việc kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Hà Nội.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2746/TCT-DNNN ngày 12/08/2005 về việc hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.693

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!