Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2739/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cảng Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2739/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2739/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đại An
(Đ/c: Khu công nghiệp Dốc Sặt - Từ Sơn - Bắc Ninh)

 

Trả lời công văn số 01/CV-2009 ngày 04/5/2009 của Công ty về việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cảng Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia phải có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương Việt Nam cấp;

2. Cảng Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang là Cảng biển loại II theo Danh mục cảng biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ và có đơn vị Hải quan là Chi cục Hải quan Hòn Chông thuộc Cục Hải quan Kiên Giang. Như vậy không có phân biệt loại cảng biển quốc tế như doanh nghiệp hỏi, việc nhập khẩu gỗ Campuchia về cảng Hòn Chông phải theo giấy phép như đã nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2739/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cảng Hòn Chông thuộc tỉnh Kiên Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16