Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2738/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế mặt hàng linh kiện xe gắn máy

Số hiệu: 2738/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2738/TCHQ-KTTT
V/v: xin miễn phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh  
-Công ty TNHH  Bắc Sơn  
(194 Phố Huế - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 292/CVBS của Công ty TNHH Bắc Sơn về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế mặt hàng linh kiện xe máy với số tiền 8.291.914.000đ (tám tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm mười bốn ngàn đồng chẵn) đăng ký làm thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan CK Hồng Lĩnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3.1 Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản nợ ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, thì: Đối tượng được xóa nợ bao gồm: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đang còn treo nợ thuế, tiền phạt thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nếu do nguyên nhân thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện không rõ ràng, không đầy đủ, dẫn tới việc hiểu và áp dụng kê khai, tính thuế khác nhau; nếu có đủ căn cứ xác định lại số phải nộp thấp hơn số đã thông báo nộp thuế của cơ quan Hải quan thì được xóa số tiền thuế, tiền phạt không đúng.

Trường hợp xin xóa nợ phạt chậm nộp thuế của Công ty TNHH Bắc Sơn không đủ điều kiện áp dụng theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC , do đó yêu cầu Công ty nộp đủ tiền phạt chậm nộp theo quy định. Cục Hải quan Tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp nộp đủ số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Bắc Sơn được biết./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2738/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế mặt hàng linh kiện xe gắn máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.200
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145