Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2738/TCHQ-GSQL vướng mắc về thủ tục khi xuất gia công sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2738/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2738/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc về thủ tục khi XGC từ nguyên liệu SXXK   

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 689/HQĐNa-HĐH ngày 20/03/2009 của Cục Hải quan Đồng Nai vướng mắc về thủ tục khi xuất gia công sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài để gia công và xuất khẩu trực tiếp cho nước thứ ba mà không nhận sản phẩm gia công về như nội dung nêu tại công văn là trường hợp mới phát sinh, chưa được quy định cụ thể trong Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, do vậy chưa đủ cơ sở hoàn thuế. Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Vụ Chính sách Thuế nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính để có hướng dẫn thực hiện.

Trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2738/TCHQ-GSQL vướng mắc về thủ tục khi xuất gia công sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


870
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116