Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2723/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2723/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1015/HQĐNg-NV ngày 8/6/2005 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, xác định thời hạn nộp thuế, làm thủ tục hoàn thuế cho lô hàng nhựa đường tạm nhập – tái xuất của Công ty Đầu tư xâydựng & Thương mại Quốc tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan Đà nẵng về việc làm thủ tục hải quan, xác định thời hạn nộp thuế, làm thủ tục hoàn thuế cho lô hàng nhựa đường tạm nhập – tái xuất nêu tại công văn trên đối với lô hàng nhựa đường tái xuất sang Lào giữa Công ty Đầu tư xây dựng & Thương mại Quốc tế và Công ty Công trình giao thông 134:

1)Về thủ tục hải quan: Làm thủ tục hải quan như quy định hiện hành đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất.

2)Về thời hạn nộp thuế: Áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại điểm 6, mục III, phần C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004.

3)Về thủ tục hoàn thuế: hồ sơ hoàn thuế (không thu thuế) áp dụng theo quy định tại điểm 1.7.1 mục I Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đà nẵng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2723/TCHQ-KTTT ngày 12/07/2005 về việc trả lời vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, xác định thời hạn nộp thuế, làm thủ tục hoàn thuế cho lô hàng nhựa đường tạm nhập – tái xuất của Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!