Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 272/TCHQ-KTTT ngày 16/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu

Số hiệu: 272/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 16/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 272/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Chi nhánh Công ty XNK INTIMEX tại thành phố Hồ Chí Minh
(số 61 Nguyễn Văn Gia - Q.1. TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 776/INTHCM-PKD ngày 13 tháng 10 năm 2003 của chi nhánh Công ty XNK INTIMEX về giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn 2959/TCHQ/KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về giá tính thuế;

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội xem xét hồ sơ chứng minh tính trung thực của giá nhập khẩu theo quy định tại Mục I và II Phần D công văn 2959/TCHQ/KTTT đối với tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 6881/NKD/GL ngày 23 tháng 9 năm 2003, tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 7120/NKD/GL ngày 30 tháng 9 năm 2003 để trả lời khiếu nại của doanh nghiệp và báo cáo về Tổng cục Hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và liên hệ với Cục hải quan thành phố Hà Nội để được giải quyết cụ thể.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 272/TCHQ-KTTT ngày 16/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132