Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2714/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2714/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng XK, NK phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (gọi tắt là hàng phi mậu dịch) đã được hướng dẫn tại mục 3, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc kiểm tra hải quan và thông quan hàng hóa chưa được hướng dẫn cụ thể. Việc này, Tổng cục đang nghiên cứu xây dựng quy trình hoặc công văn hướng dẫn cụ thể. Trước mắt, Tổng cục tạm thời hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số điểm sau:

1) Về người khai hải quan và hồ sơ hải quan:

Thực hiện theo quy định tại điểm II, điểm III, mục 3, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC dẫn trên.

2) Về thủ tục hải quan:

a. Thực hiện theo quy định tại điểm IV, mục 3, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC dẫn trên.

b. Riêng về kiểm tra hải quan:

- Đối với hồ sơ hải quan: đều phải kiểm tra chi tiết.

- Đối với hàng hóa; đều phải kiểm tra thực tế hàng hóa, hình thức, mức độ kiểm tra do lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định theo quy định tại điểm III.2, mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC dẫn trên.

c. Về ký thông quan hàng hóa:

- Do công chức hoàn tất thủ tục hải quan ở khâu cuối cùng ký xác nhận đã làm thủ tục hải quan.

- Các trường hợp ký thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện thì do lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định.

d. Về xác nhận thực xuất:

Hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch phải khai hải quan trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu phi mậu dịch (HQ/2002-PMD); trên tờ khai không có tiêu chí xác nhận thực xuất. Do vậy, sau khi thông quan hàng hóa, công chức không phải xác nhận thực xuất trên Tờ khai, hồ sơ được luân chuyển tiếp theo quy định.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2714/TCHQ-GSQL ngày 20/06/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng XK, NK phi mậu dịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.699

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39