Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2705/TCT-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2705/TCT-GSQL
v/v trả lới vướng mắc CIO

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1687/HQTP-NV ngày 08/06/2005 của Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu đối với C/O cấp cho hàng hóa nhập khẩu thông qua nước thứ ba thực hiện theo quy định tại Điều 6 Phần III Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLB-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000.

Đối với các trường hợp nhập khẩu thông qua nước thứ ba khác, nếu hàng hóa đã có C/O do nước sản xuất cấp kèm theo chứng từ xác nhận xuất xứ do nước thứ ba cấp phù hợp với C/O đó (trong trường hợp cụ thể nêu tại công văn trên thì chứng từ này là CONTINUATION CERTIFICATE OF ORIGIN) , cơ quan Hải quan chấp nhận làm thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Chữ ký trên C/O số E016012/05/0020 nằm trong danh sách mẫu dấu, mẫu chữ ký của tổ chức và người có thẩm quyền ký C/O mẫu E của Trung Quốc đã được Tổng cục Hải quan sao gửi cho Hải quan các tỉnh, thành phố theo công văn số 1523/TCHQ-GSQL ngày 08/04/2004 (tên người ký là Liu Binshen). Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đối chiếu lại hồ sơ lưu trữ tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

3. Trong trường hợp nghi ngờ về tính xác thực của C/O mẫu E, thực hiện đúng theo các quy định tại Điểm 4 Mục III Thông tư số 16/2004/TT-BTC ngày 10/03/2004 của Bộ Tài chính và Quy tắc 16 Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM ngày 12/12/2003. Mức thuế suất ưu đãi hoặc thông thường sẽ được áp dụng phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2705/TCT-GSQL ngày 11/07/2005 về việc trả lời vướng mắc về CIO do Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!