Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 27/GSQL-TH về giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan mẫu số HQ/2012-KNQ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 27/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/GSQL-TH
V/v giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan mẫu số HQ/2012-KNQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Shimada Shoji Co., LTD.
(Đ/c: số 3-1-12, Tanimachi, Chuoku, Osaka, Japan 540-0012)

 

Trả lời công văn số 271212/SHIMADA-CV ngày 27/12/2012 của Công ty Shimada Shoji Co., LTD đề nghị hướng dẫn việc ghi thông tin trị giá nguyên tệ trên tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan HQ/2012-KNQ, về việc này Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc khai trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan:

Việc kê khai trị giá nguyên tệ của sản phẩm trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan nhằm phục vụ công tác thống kê nhà nước về Hải quan và các yêu cầu nghiệp vụ khác liên quan đến xây dựng trị giá hải quan. Do vậy, khi gửi hàng hóa vào kho ngoại quan đề nghị Công ty kê khai trị giá nguyên tệ và các tiêu chí khác trên tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan đúng theo hướng dẫn tại Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính.

2. Về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu:

Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 27/GSQL-TH về giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan mẫu số HQ/2012-KNQ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172