Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2689/TXNK-PL năm 2016 về phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 2689/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 05/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2689/TXNK-PL
V/v phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyn hàng hóa trong sân bay

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3712/HQHP-TXNK ngày 18/5/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo là xe đu kéo không lắp thiết bị nâng hạ, dùng trong sân bay đ vận chuyn hàng hóa. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 23/6/2016, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 1216/TXNK-PL đ nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra, xác nhận lại với Cục Đăng kiểm Việt Nam về các thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa về mặt hàng theo báo cáo tại công văn số 3712/HQHP-TXNK nêu trên, báo cáo lại Tổng cục Hải quan để có cơ sở phân loại hàng hóa đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay Cục Thuế xuất nhập khẩu vẫn chưa nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về trường hợp này. Đề nghị quý Cục báo cáo cụ thể đ Tng cục Hải quan có cơ sở xem xét hướng dẫn phân loại.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để các Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2689/TXNK-PL năm 2016 về phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyển hàng hóa trong sân bay do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


405

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68