Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2684/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2684/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2684/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Đắk Lắk
- Công ty LD dệt tơ tằm Bảo Lộc
(11 Quang Trung, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

 

Trả lời công văn số 256/CHQĐL-NV ngày 02/05/2007 của Cục Hải quan Đắk Lắk và công văn số 13/VST-2007 ngày 26/03/2007 của Công ty Liên doanh Dệt tơ tằm Bảo Lộc về đề nghị giải tỏa cưỡng chế thủ tục hải quan liên quan đến 02 hợp đồng gia công số: 104/HĐGC ngày 23/12/2003 và 504/HĐGC ngày 28/05/2004. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Ngày 10/05/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2508/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan Đắk Lắk xử lý về thanh khoản đối với 02 hợp đồng gia công của Công ty Liên doanh dệt tơ tằm Bảo Lộc. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan Đắk Lắk kiểm tra và có báo cáo cụ thể theo yêu cầu của Tổng cục.

2) Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 – Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho cán bộ, công nhân, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty liên doanh dệt tơ tằm Bảo Lộc được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến hết ngày 30/09/2007 với điều kiện ngoài 02 hợp đồng gia công đang chờ thanh khoản, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đắk Lắk, Công ty Liên doanh Dệt tơ tằm Bảo Lộc biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2684/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125