Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2677/TCHQ-VP về việc tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2677/TCHQ-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Chu Văn Nhân
Ngày ban hành: 29/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2677/TCHQ-VP
V/v tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 341/CV-UB ngày 21 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương với nội dung "đề nghị được thường xuyên đăng ký kiểm hoá và giao hàng ngoài giờ hành chính mặt hàng lợn sữa đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc": Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo như sau:

Nước ta đang trở thành một nước có ưu thế về tiềm năng sản xuất, chế biến và xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm sang các nước trong khu vực và trên thế giới. Việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trong đó có các mặt hàng nông sản, thực phẩm là chủ trương của đảng và Chính phủ từ nhiều năm nay mà các bộ, ngành, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện.

Do phải phụ thuộc vào tính chất đặc thù của hàng nông sản, thực phẩm, khoảng cách vận chuyển và theo yêu cầu giao nhận của khách hàng nước ngoài, doanh nghiệp thường xuyên phải đăng ký kiểm hoá và giao hàng ngoài giờ hành chính.

Để khuyến khích hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm trên cả nước nói chung, Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố (trong đó có các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, trước mắt là Công ty chế biến nông sản, thực phẩm xuất khẩu Hải Dương) tích cực xuất khẩu nông sản, thực phẩm; giúp đỡ để các doanh nghiệp có yêu cầu thường xuyên làm thủ tục đăng ký, kiểm hoá và giao hàng ngoài giờ hành chính được thuận lợi và đúng pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VT,

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Chu Văn Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2677/TCHQ-VP về việc tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.734
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236