Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2672/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2672/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh 

Trả lời công văn số 1234/HQTP-NV ngày 20/4/2006 và công văn số 1380/HQTP-NV ngày 3/5/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.7.5, điểm 2 mục I phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 về chứng từ thanh toán đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, thì:

Trường hợp Công ty TNHH Quý Kỳ cung cấp chứng từ thanh toán của lô hàng xuất khẩu không đủ trị giá lô hàng thì yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ số tiền đã được thanh toán và kết hợp với lý do giải trình của doanh nghiệp, nếu lý do giải trình hợp lý thì làm cơ sở quy đổi để tính số tiền thuế tương ứng với số tiền đã được thanh toán để hoàn thuế cho doanh nghiệp. Nếu không hợp lý thì không hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2672/TCHQ-KTTT ngày 16/06/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88