Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2667/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2667/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005

Kính gửi

Công ty lương thực Cao Lạng
(Số 3 – Đường Minh Khai – P.H.V.Thụ - Lạng Sơn)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 73-CTLS/CV ngày 22/6/2005 của Công ty Lương thực Lạng Sơn đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét giá tính thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chuyển nhượng. Qua nghiên cứu hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Công văn số 6905/TC-TCHQ ngày 8/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế đối với xe ô tô ngoại giao chuyển nhượng.

Theo đó, 3 chiếc xe ô tô do Công ty nhập khẩu được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo Luật đầu tư nước ngoài nay được phép chuyển nhượng trong nước phải thực hiện giá tính thuế theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2.3.4 mục II phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC; 3 xe ô tô trên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Công văn 6905 nêu trên.

Việc Công ty đề nghị được áp dụng mức thuế nhập khẩu theo công văn số 6905 của Bộ Tài chính là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo)
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2667/TCHQ-KTTT ngày 07/07/2005 về giá tính thuế nhập khẩu đối với xe ô tô chuyển nhượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!