Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2667/TCHQ-KTTT về việc chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế hàng tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2667/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 15/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2667/TCHQ-KTTT  
V/v chứng từ thanh toán  

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Tháp

Trả lời công văn số 378/HQĐT-NV ngày 29/4/2009 của Cục Hải quan Đồng Tháp về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế hàng tạm nhập - tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2 và điểm 3.2 mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Trường hợp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế người nộp thuế không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định được phân vào loại hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế (không thu thuế) sau.

Trường hợp của Công ty TNHH Xây dựng sản xuất Hưng Lộc Phát tạm nhập cát sau đó tái xuất sang Singapore, việc thanh toán hàng tái xuất một phần qua ngân hàng, phần còn lại thanh toán bằng tiền mặt thì đề nghị Cục Hải quan Đồng Tháp chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau để thực hiện kiểm tra làm căn cứ hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Tháp biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT  (03).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2667/TCHQ-KTTT về việc chứng từ thanh toán trong quá trình xét hoàn thuế hàng tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


779
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115